Kamis, 04 Juni 2009

lTechFire Hot Dance 1.5 - Auto Audition (Romeo Hot Dance) - 01-06-09

lTechFire Hot Dance 1.5 (IHD) - Auto Audition - 01-06-09

Đã chuyển tên thương hiệu từ Romeo Hot Dance (RHD) thành iTechFire Hot Dance (IHD)
Đã đổi địa chỉ giao dịch cũ (RomeoHotDance.Sharkvn@yahoo.com) thành => (lT.HotDance@yahoo.com) và sẽ thay đổi hoàn toàn các thông tin về sản phẩm thành lTechFire pm: ===> lT.HotDance duy nhất để đang ký tài khoản dùng riêngLink Download :
http://www.mediafire.com/?twtznonm2n3
http://www.mediafire.com/?cqlmqlnomth
http://mega.1280.com/file/LP9QO0X9/
http://mega.1280.com/file/4VKE2WP5/
http://mega.1280.com/file/7QZ5VXHL/
http://mega.1280.com/file/B4YN4W8O/

Hướng dẫn và tài khoản chung: bật Auto lên sẽ có !
Thêm 100 tài khoản Hack Perfect + Hacl Del + Auto Space mừng 4rum mới
Đã khắc phục sự cố không thể đăng nhập vào server vào ban đêm. Hiện tại server sẽ chay 24/24 và reset định kì 2 ngày 1 lần vào 12h khuya ! ( trừ khi mất điện :"> )

Không được nhấn F9 nếu không sẽ bị Dis Au.
tùy chỉnh card màn hình: vào Control Panel của card màn hình.=> 3D setting =>
Cách 1: Chỉnh chế độ Performance = Performance hoặc High Performance.
Cách 2: Chỉnh chế độ Vertical Sync = Force Off

http://users1.titanichost.com/romeo454/VkVn.zip <--- link down font cho ai bị lỗi font. Giải nén, chép vào thư mục Fonts (mặc đình là C:\Windows\Fonts) Hình đính kèm:

Click this bar to view the full image.
Tutorial :
id dancer01....
password 111...
password optinal 123123..

Shortcuts:

-Window: Canh Perfect Pro 95% (instead of normal hours click -> [Space] is

click Window -> increase to 95% perfect)

[Window] is between the male `[Ctrl] and [Alt]

-F3: Enable Auto Ctrl

-F4: Disable 'Auto Ctrl

-F5: Enable Auto F1

-F6: Turn off 'Auto F1

-F7: Enabling Auto Space

-F8: Turn off Auto Space

... +: Increase Auto Space coordinates

... -: Discount Auto Space coordinates

-Tab: Sometimes Auto Show (Couple)

-CapsLock: Auto BeatUp

-F10: Perfect Hack

-F11: Auto Cherco - Dinamic - FreeSyle - Crazy

-F12: Off -> Auto Arrows, double jump auto, auto beatUp

nguồn http://itechfire.com/group/forum/index.php

Tidak ada komentar:

Posting Komentar