Rabu, 17 Juni 2009

iTechFire Hot Dance 1.6Fix (IHD) - Auto Audition - 17-06-09


iTechFire Hot Dance 1.6Fix (IHD) - Auto Audition - 17-06-09

Đã chuyển tên thương hiệu từ Romeo Hot Dance (RHD) thành iTechFire Hot Dance (IHD)
Đã đổi địa chỉ giao dịch cũ (RomeoHotDance.Sharkvn@yahoo.com) thành => (iT.HotDance@yahoo.com) và sẽ thay đổi hoàn toàn các thông tin về sản phẩm thành iTechFire

Link Download :
http://gmc-station.blogspot.com/2009/06/itechfire-hot-dance-16fix-ihd-auto.html

Hướng dẫn và tài khoản chung: bật Auto lên sẽ có !
Thêm 100 tài khoản Hack Perfect + Hacl Del + Auto Space mừng 4rum mới
Đã khắc phục sự cố không thể đăng nhập vào server vào ban đêm. Hiện tại server sẽ chay 24/24 và reset định kì 2 ngày 1 lần vào 12h khuya ! ( trừ khi mất điện)

Auto Beat Up chỉ hoạt động khi bật Del (del bằng nút Enter bên tay phải [numlock] )
Không được nhấn F9 nếu không sẽ bị Dis Au.
tùy chỉnh card màn hình: vào Control Panel của card màn hình.=> 3D setting =>
Cách 1: Chỉnh chế độ Performance = Performance hoặc High Performance.
Cách 2: Chỉnh chế độ Vertical Sync = Force Off
Vào đây để xem hướng dẫn chi tiết => http://itechfire.com/group/forum/showthread.php?t=199

http://users1.titanichost.com/romeo454/VkVn.zip <--- link down font cho ai bị lỗi font. Giải nén, chép vào thư mục Fonts (mặc đình là C:\Windows\Fonts) Hình đính kèm:
Dhiiitz

GMC-STATION.BLOGSPOT.COM

Tidak ada komentar:

Posting Komentar