Senin, 11 Mei 2009

HNModz 1.5 (update 6064)Download Here

Hướng dẫn :
Down về, giải nén, copy HNModz 1.5 vào thư mục AU.

Bước 1: Chạy file fix error của giangho, đề phòng khi thoát AU sẽ bị đơ.

Bước 2: Vào game như bình thường, Sau khi đăng nhập xong, đễn chỗ chọn kênh thì ấn F8 (1 lần).

Bước 3: Ai chơi patch BU, hoặc killboss ( BU ) thì mỗi lần, trước khi bắt đầu vào ván nhảy BU, ấn F7 (1 lần), đến chỗ nhìn thấy sàn nhảy thì ấn F8( 1 lần ).

Với những ai ko chơi chức năng liên quan đến BU, thì ko cần làm Bước 3.

Các chức năng 2k + 1k + 2k free (đúng nhịp) + hack per (có thể tháo băng) sẽ đóng ( cần có lic ).
Ai muốn dùng 2k có thể dùng chức năng Killboss, nhưng khác nhịp với người khác + vẫn có hack per nhưng ko nhảy free và tháo băng được ( khuyến khích kill boss )

Nếu chọn chức năng hack per thì F9 là đóng băng. (Nếu có lic) F11 để hiện nút ở kiểu nhảy FreeStyle, F10 là tháo băng

Lưu ý : Nhảy FreeStyle thì ấn F11 1 lần là nó hiện nút lên ngay, nếu ấn nút 4,6 rồi space nhanh quá mà viên bi chưa chạy qua 1 vòng, sẽ giống như khi bạn nhảy cấp 1 đến cấp 5, mà ko nhảy đúng nhịp ( tức là 1 vòng mà nhảy 2 lần ==> dis ngay ). Đừng vội vàng quá mà hỏng việc nhá. ^___^

(ID : hnteam)

Credit : hynhyn
Sumber : sharkvn.org
(Link Download Langsung Dari Sharkvn)

DhiiitZ | Gamer'z Community | Revolution Online | JGX Forum |

Tidak ada komentar:

Posting Komentar